menu Peter Svarar
Välkommen till Peter Svarar...

Behöver du ställa en fråga? Söker du efter svar? Peter erbjuder dig möjligheten att fråga vad du vill. Innan varje fråga måste du skriva en petition. Och kom ihåg, svaren är inte alltid vad du väntar dig att få reda på...

Vi kan inte välja ramen för vårt öde, men vad vi sätter in i den är vårt eget val.

Dag Hammarskjöld